14okt
Door: Nienke Bezemer Op: 14 oktober 2019

De arbeidsmarkt maakt een enorme verandering door. Er ontstaat meer variatie in contractvormen, een toename van het aantal onvrijwillige zelfstandigen en door de veranderende demografie, robotisering en AI is omscholing voor een grote groep werkenden nu al essentieel. Hoe kunnen we ons voorbereiden op de toekomst van werk?

NRC Live organiseert vier avonden waarin verschillende thema’s over de veranderende arbeidsmarkt de revue passeren. Sprekers zijn onder meer ondernemers, professoren en hoogleraren en Joep Stassen is dagvoorzitter.

Op 2 oktober vond de tweede avond plaats over de rol van vaardigheden, een Leven Lang Leren en duurzame inzetbaarheid. Het gesprek ging over het belang van diversiteit op de werkvloer en hoe je van een divers werkklimaat een inclusief klimaat maakt. Ook werd er gekeken naar de toenemende trend van thuiswerken en welke spelregels nodig zijn om work-life integration en de zogenoemde ideal worker culture vorm te geven.

De gesprekken vinden plaats in onze Studio 2 waar de helft van de zaal dient als presentatieruimte en de andere helft is opgesteld voor de aansluitende borrel, zodat er verder gediscussieerd kan worden onder het genot van een hapje en een drankje.

Er staan nog twee avonden op het programma op 29 oktober en 19 november in De Hallen Studio’s. Op 29 oktober zal het gaan over data en innovatieve organisatievormen zoals situationeel leiderschap en de rol van e-HRM bij innovatie en Talent Intelligence. Op 19 november gaat het over technologische, demografische en sociale veranderingen en hoe deze zorgen voor toenemende ongelijkheid en maatschappelijke disruptie.

Tickets zijn verkrijgbaar via NRC Live.